søndag 29. november 2009

lørdag 28. november 2009

Cirkus Cirkör- event..

Cirkus Cirkör

PlayCreate starter 01.01.2010

Playcreate ønsker å bruke denne bloggen til tanker om design og form som er rundt oss.

Hver dag skapes det nye ting- uten at man bryr seg så mye. Dårlig design belaster miljøet rundt oss. NYSGERRIGHET! LEK! GØY! Det er viktig å se det interessante også i uinteressante ting.
Det er da man kan skape ting av ny verdi- designe de tingene du vil skal finnes til! :-)

PlayCreate ønsker å fokusere på design som gir oss en verdi, som forsvarer sin plass, som gir minst mulig miljømessig fotavtrykk. Opplevelser, drømmer og ikke-materialle løsninger er mer interessant enn fysiske produkter.