søndag 28. mars 2010

Fleksibel touch-screen

Tyske Silk Hilsing har laget en trykksensitiv myk interaktiv membran som løser opp den stive tekniske siden ved en vanlig skjermbasert løsning.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar